Previous Art Projects

The main thing is to have the courage to show what has been already created and allow to communicate/transfer a relevant message about one’s doings/works. About dreams and visions that are transforming into completely solid and clear form. Thus actively creating a space in own paintings for a dialogue with the spectator and his own imagination.

Hlavní je mít odvahu ukázat co již bylo vytvořeno a moci tak přinést relevantní zprávu o svém činění. O snění a vizích které se z myšlenky přelévají do zcela hmotné a jasné podoby . Aktivně tak vytvářet ve svých obrazech prostor pro dialog s divákem a jeho vlastní imaginací.