Using an artistic theme as a way to honor the memory of those whose lifes parished in the Nazi concentration camp. „The painting should remind all those victims and especially show that many people are worshipping totalitarian regimes even today. But freedom and democracy are extremely important values. We need values like that“ says Eipell.

Výtvarným tématem se rozhodl uctít památku těch, kteří zemřeli v nacistickém lágru. „Malba má připomenout všechny oběti a zejména poukázat na to, že spousta lidí totalitní režim i dnes stále uznává. Přitom svoboda a demokracie jsou důležité hodnoty. Takové potřebujeme,“ myslí si Eipell.

Source: https://hodoninsky.denik.cz/kultura_region/malbou-v-hodoninskem-podchodu-pripomina-jan-eipell-hruzy-nacismu-20131116.html

Ceremonial unveiling of the mural dedicated to Victims of Roma Concentration Camp Hodoninek. Introductory word by bishop Juraj Doval, musical performance Petr Vaculovic. 2013.

odhalení nástěnné malby věnované obětem romského koncentračního tábora Hodonínek pro Romy. Úvodní slovo biskup Juraj Dovala, hudební doprovod Petr Vaculovič. Rok 2013.